POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIES

W ramach prowadzonej działalności 072R gromadzi dane osobowe dotyczące sprzedawców detalicznych („abonentów”). W związku z tym 0Z7R informuje Abonenta, że przetwarza dane osobowe zgromadzone w ten sposób zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych („GPDR”).

1 – Tożsamość administratora danych (art. 4 ust. 7 DGPS)

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Propneu SA, Luksemburg, Oddział 114 w Genewie, Rue du Rhône 1204 Genewa – Szwajcaria („0Z7R”).

2 – Dane kontaktowe przedstawiciela 07ZR ds. ochrony danych osobowych (art. 27 RGD)

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Abonenta, Abonent może skontaktować się z przedstawicielem 07ZR, na poniższych współrzędnych: [email protected]

3 – Gromadzone dane

Abonent zobowiązany jest do przekazania 07ZR, który je gromadzi i przetwarza, następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, numer SIRET, numer VAT, dane bankowe. 07ZR gromadzi również dane osobowe za pomocą plików cookie umieszczanych na terminalu Abonenta, gdy odwiedza on stronę internetową www.07zr.com.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE ?

Cookie to plik tekstowy wysyłany przez odwiedzany serwer i zapisywany na komputerze, tablecie lub telefonie podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookies mają na celu usprawnić przeglądanie i pozwalają korzystać z niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookies zapisywane przez nas lub przez osoby trzecie podczas przeglądania strony 07ZR nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, rozpoznają wyłącznie urządzenie, z którego korzystasz. Pliki cookies nie mogą spowodować uszkodzenia Twojego urządzenia. Celem 07ZR jest zapewnienie oszczędności czasu poprzez ułatwienie nawigacji na stronie: strona, która nie korzysta z plików cookie nie może zapamiętać Twoich danych i będzie prosiła o ich podawanie przy każdej wizycie !

DO CZEGO SŁUŻĄ PLIKI COOKIES ?

Nasza strona używa różnych rodzajów plików cookie do różnych celów : » Do logowania podczas łączenia się z naszą stroną. Dzięki temu nie musimy pytać o login i hasło przy każdym zamówieniu i prosić o ponowne wybranie ustawień wprowadzonych poprzednio na naszej stronie internetowej (na przykład preferencji wyświetlania na stronie wyników wyszukiwania 07ZR) lub dostosowywania zawartości naszej strony (przypomnienia o ostatnio przeglądanych produktach, oferowanie wybranych produktów zgodnych z preferencjami użytkownika itd.). » Do przechowywania informacji o produktach dodanych do koszyka zamówień. » Do zapobiegania nadużyciom. » Do poprawy bezpieczeństwa. » Do wyszukiwania i diagnostyki w celu doskonalenia treści, oferty produktów i usług 07ZR (na przykład poprawa ergonomii strony poprzez sygnalizowanie stron witryny zawierających błędy, informacje na temat czasu spędzanego na niektórych stronach itd.).