ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

PŁATNOŚCI I FAKTURY ZA ZAMÓWIENIA OPON

Po zatwierdzeniu zamówienia klient otrzymuje:

od 07ZR : wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia

od wybranego dostawcy : wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostawy pełniącą rolę faktury i/lub dowodu dostawy.

Uwaga : niektórzy dostawcy mogą dostarczyć te dokumenty razem z dostawą.

Zapłata za zamówienia dla dostawcy jest realizowana w postaci „przelewu bezpośredniego lub weksla lub przelewu SEPA” na konto bankowe wskazane podczas rejestracji na stronie 07ZR, w ciągu 5 dni po dostawie opon w przypadku opłaty przelewem bezpośrednim lub wekslem lub w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności przelewem SEPA.

Uwaga : zamówienia opon składane na stronie 07ZR są płatne wyłącznie kartą płatniczą, przelewem bezpośrednim lub wekslem lub przelewem SEPA. Nie należy wysyłać przelewów lub czeków do dostawcy. Potwierdzenie dostawy jest dołączane do dostarczonego towaru. Jeśli z jakiegoś powodu klient nie otrzymał faktury lub potwierdzenia dostawy, prosimy o kontakt z dostawcą, u którego złożono zamówienie. Dane kontaktowe znajdują się we wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

PRZYPADEK 1. ZAMÓWIENIA U NOWEGO DOSTAWCY :

Po złożeniu 1. zamówienia u nowego dostawcy, klient otrzyma dokument „zlecenia płatności bezpośredniej lub wystawienia weksla” lub „polecenia zapłaty Sepa Core” dołączony do wiadomości z potwierdzeniem zamówienia. » ou un « Mandat de Prélèvement Sepa Core » vous sera transmis en pièce jointe de votre mail de confirmation de commande.

Przypadek płatności bezpośredniej lub weksla:

W celu poinformoiwania banku o zleceniu tej płatności, wystarczy wydrukować dokument i przekazać go do banku.

Po zaakceptowaniu płatności przez bank, kwota odpowiadająca wartości faktury zostanie pobrana z konta i przelana na konto dostawcy w ciągu 5 dni po dostarczeniu zamówienia.

Przypadek przelewu SEPA:

W przypadku płatności za pomocą przelewu SEPA, polecenie zapłaty SEPA przesłane dostawcy zawiera podpis elektroniczny powiązany z adresem IP, aby umożliwić realizację płątności za wszystkie zamówienia., Po autoryzacji, płatność SEPA za zamówienia może nastąpić w ciągu 5 dni po złożeniu zamówienia.po złożeniu zamówienia.

Klient ma prawo do realizacji wypłaty przez bank na warunkach określonych w umowie zawartej z bankiem. Polecenie wypłaty należy złożyć w ciągu 8 tygodni od daty obciążenia konta autoryzowanym poleceniem zapłaty.

Uwaga: przyszłe zamówienia składane u tego samego dostawcy będą automatycznie opłacane za pomocą przelewu bezpośredniego lub weksla lub SEPA, bez konieczności wypełniania kolejnych formalności, ani autoryzowania transakcji.

JAK ROZLICZAĆ VAT, GDY ZAMAWIAMY TOWAR SPOZA TERYTORIUM POLSKI ?

Dobra wysłane do kupującego, który znajduje się poza granicami Polski, ale w obszarze Unii Europejskiej, są zwolnione z podatku VAT. Warunkiem jest jednak, aby kupujący był płatnikiem VAT w swoim kraju i był w stanie ten numer podać sprzedawcy. Numer VAT (lub odpowiednio inne nazwy w innych krajach), może zostać sprawdzony w systemie informacyjnym (VIES). Z drugiej strony, w przypadku odbioru dóbr, VAT będzie musiał być opłacony w momencie nabycia dóbr przez klienta kiedy przybędą one na terytorium jego kraju. Mówi się tu wtedy o „nabyciu wewnątrzwspólnotowym”. Klient musi zadeklarować VAT zgodnie z zasadami panującymi w swoim kraju.

PŁATNOŚCI I FAKTURY ZA ABONAMENT NA 07ZR

Wraz z otwarciem konta użytkownika 07ZR, faktury będą wysyłane automatycznie w pliku pdf na adres e-mail potwierdzenia rejestracji, na który przesłano nazwę użytkownika i hasło.

Opłatę za abonament (miesięczny, roczny lub dwuletni), należy dokonać w pierwszym dniu aktywacji abonamentu. Abonament 07zr.com można opłacić ponizszymi sposobami:

kartą kredytową lub PAYPAL , (zalecane), przy rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej (bezpieczeństwo płatności gwarantuje szyfrowanie i operator Wirecard).

przelewem: nasze dane bankowe przesłano we wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Ewentualne opłaty transakcyjne ponosi abonent.

Les éventuels frais de transaction seront alors à votre charge.

PRZYJMOWANIE REKLAMACJI

Każda reklamacja dotycząca zamówień 07ZR powinna być złożona w formie pisemnej (minimum drogą mailową) do Działu Obsługi Klienta 07ZR w ciągu maksymalnie 8 dni od otrzymania dotyczących ich artykułów.

Każda reklamacja składana po tym terminie lub bez pisemnego uzasadnienia może być uznana za nieprzyjmowalną przez Dział Obsługi Klienta 07ZR oraz dostawców dotyczących.

ZASADY ZARZĄDZANIA MILCZĄCYM ODNAWIANIEM

07ZR bierze udział w polityce biznesowej e-commerce dotyczącej sposobu przechowywania informacji o płatności dla swoich użytkowników.

Po opłaceniu subskrypcji za pomocą karty kredytowej można zarządzać zasadami odnawiania subskrypcji bezpośrednio z obszaru klienta „Moja subskrypcja” i wyłączać / aktywować udzieloną zgodę w dowolnym momencie.

Otrzymasz na 7 dni roboczych przed datą wygaśnięcia subskrypcji e-mail zawierający wszystkie informacje niezbędne do odnowienia.